Close Button Desktop Publishing Opmaken van een proefschrift

InDesign

Ter verkrijging van de graad van doctor aan Tilburg University op gezag van de rector magnificus, prof. dr. Ph. Eijlander en ter verkrijging van de graad van doctor in de rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Antwerpen op gezag van de rector magnificus. Dit proefschrift bevatte over de 300 pagina's en werd in 1 week gerealiseerd.

  • Opmaakprogramma: Adobe InDesign
  • Opdrachtgever: studente aan
    de Tilburg University
  • Vormgeving: Ed Jourdan
  • Printing: Koninklijke Wöhrmann B.V.